______kontakt______

Natalia
Pulczyńska
509-153-060

terapia u ucznia

Partnerzy

 

PRO INSPIRO

 

coaching

Coaching to proces zmierzający do rozwoju np. osobistego, zawodowego, rodzicielskiego. Jego celem jest wspieranie klienta w ustalaniu swoich celów lub/i wykonywania konkretnych kroków na podstawie własnych odkryć, wniosków, naturalnych umiejętności oraz drzemiącego w kliencie potencjału.

Facebook

PARENT COACHING

spotkania indywidualne dla rodziców

Daj sobie szansę odnaleźć to, co masz w sobie najlepszego, by sprostać rodzicielskim wyzwaniom.

Zadzwoń już dziś!

Natalia Pulczyńska (Jendrzejewska), parent coach, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Jako coach i parent coach pracuje w oparciu o model CoachWise akredytowany przez International Coach Federation(ICF).  Szkolenia i superwizje prowadzone przez profesjonalnych coachów, trenerów, superwizorów Coaching Center w Warszawie pozwalają jej wzbogacać warsztat i rozwijać jako life coach, a wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i rodzicami ? jako parent coach. Ukończone szkolenie: CoachWise Essentials, Lider Edukacji Coachem, CoachWise Equipped, (organizowane przez Coaching Center w Warszawie), aktualnie w procesie akredytacji ICF na ACC (Associate Certified Coach).

Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych dotyczące zastosowania elementów coachingu w procesie edukacyjnym.

Jest certyfikowanym specjalistą kinezjologii edukacyjnej, posiada międzynarodowe uprawnienia stosowania metody Dennisona ( Educational Kinesiology Foundation, Certificate no. 66398/2009). Zajęcia grupowe, które oferuje domom kultury w Bydgoszczy dotyczą również zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz technik szybkiego uczenia się.

Od czterech lat prowadzi indywidualną oraz grupową terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, z dysleksją i dyskalkulią. W swojej pracy łączy elementy różnych metod terapii pedagogicznej, m.in.

metody treningowe,
metody kształcące trzy płaszczyzny w procesie pisania (wzrokowa, słuchowa,
metody preferujące rozwijanie analizy i syntezy wzrokowo słuchowej,
metody rozwijające rozumienie treści w różnych formach czytania,
metody usprawniania pisowni par ortogramów ,
metoda ułatwiająca opanowanie pisowni głosek miękkich jedno- i dwuliterowych,
metody korygujące błędy w pisaniu,
kombinatoryka wyrazów.

Organizatorka m.in. warsztatów dla studentów ? ?A gdyby tak uczenie się zamienić w zabawę? ? techniki pracy umysłowej oraz założenia szybkiego czytania Bydgoskie Dni Nauki 2009 oraz ?Z drama za pan brat? Bydgoski Festiwal Nauki 2010.

Uczestniczka konferencji naukowych, m.in. III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, referat pt.: ?Choroba ? przekleństwo czy błogosławieństwo?, maj 2008r.

Powołała do istnienia Studenckie Koło Naukowe Terapii Pedagogicznej funkcjonujące przy Zakładzie Dydaktyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod opieką prof. Ewy Filipiak. Jest autorem jego statutu, jest to jedno z prężnie rozwijających się kół naukowych przy UKW.

 

Pomoc dla Rodzica

Natalia
Pulczyńska
coach
rodzicielski
pedagog

psycholog


Kinga
Dziewiątkowska
-Kozłowska
psycholog,pedagog

terapeuta pedagogiczny

Dorota Kubiak

specjalista

metody

Warnkego

logopeda

Katarzyna
Olszewska
pedagog,
neurologopeda
Agencje artystyczne Bydgoszcz